Szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nauczycieli akademickich WMN – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nauczycieli akademickich WMN – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D.

Liczba godzin: 48

Termin szkoleń: 14-21 lipca 2022 r.

Termin rekrutacji: do 11 lipca 2022 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)

Liczba miejsc: 14

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 80h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

1. Optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych i organizacyjnych w  przedsiębiorstwie – 20h dydaktycznych  – 04-05.07.2022
2. Metody ograniczenia zmienności procesów i niepewności pomiarów -20h dydaktycznych – 27-28.06.2022
3. Praktyczne rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie – 20h dydaktycznych – 13-14.06.2022
4. Systemy w inżynierii jakości 20 h – 20h dydaktycznych – 06-07.06.2022

Termin rekrutacji: do 31.05.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 6

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załączniki:

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-naukowych-Dane-uczestnika_ZP

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-Formularz-zad.5_ZP

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-naukowych-RODO.1_ZP


Trwa rekrutacja na „Szkolenie certyfikowane w zakresie SolidWorks” dla studentów wszystkich wydziałów AGH.

Termin rekrutacji 10.05-30.06.2022

Przewidywany termin szkolenia dla pierwszej grupy – koniec maja 2022

Liczba miejsc: 40

Miejsce składania dokumentów: WMN Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak i E Kurkwska-Mróz)

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla studentów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

Szczegóły i wzory dokumentów dostępne pod linkiem:

https://www.power2.agh.edu.pl/realizowane-dzialania/wydzial-metali-niezelaznych/info/article/solidworks-certyfikowane-szkolenie-dla-studentow-wszystkich-wydzialow-agh/

Certyfikowane szkolenie AutoCAD 2020 dla studentów AGH WMN – w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych informuje, że w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 2)

Szkolenie wraz z egzaminem AutoCAD 2020 dla studentów AGH WMN odbędzie się w terminie:
Część 1: 5/6/9 maja 2022 (24h)
Część 2: 12/13/16 maja 2022 (24h)
Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C

Z uwagi na zapisy umowy w szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy studenci II stopnia oraz studenci I stopnia będący obecnie na 6 semestrze.

Rekrutacja na szkolenie  rozpocznie się 20 kwietnia 2022. Bliższych informacji udziela B.Smyrak (smyrak@agh.edu.pl)

SZKOLENIE SOLIDWORKS DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie SOLIDWORKS dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 80h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
Część 1: 20/21/22 kwietnia (24 h)
Część 2: 18/19/20 maja (24h)
Część 3: 28/29/30 czerwca, 1lipca 2022 (32h)
Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C

Termin rekrutacji: do 13.04.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 16

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Formularze dostępne na stronie www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze

Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych WMN w zakresie:

Tytuł Szkolenia: Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH

liczba godzin: 32h.

Liczba miejsc: 11-15
Termin rekrutacji: do 14.02.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Daty szkoleń: 22-25 luty 2022R.


Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu -Formularzy: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

  • Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Dane uczestnika
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Formularz Rekrutacji
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych- RODO

Szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych WMN w zakresie:

Tytuł Szkolenia: Szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH.

liczba godzin: 72h.

Liczba miejsc: 7

Termin składania dokumentów: 08.02.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118
Daty szkoleń:
Cz. 1. 15-17 lutego 2022 r.
Cz. 2. 5-7 lipca 2022 r.
Cz. 3. 12-14 lipca 2022 r.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.-Formularzy: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

  • Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Dane uczestnika
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Formularz Rekrutacji
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych- RODO

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” (styczeń-marzec)

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w zakresie:

1) Komunikacja interpersonalna (termin szkolenia: 22-23.01.2022r.)

2) Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy (termin szkolenia: 26-27.02.2022r.)

3) Komunikacja i umiejętność pracy w zespole (termin szkolenia: 26-27.03.2022r.)
Szkolenie stacjonarne – BUDYNEK A2 – sala 119, godz. 9:00


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Termin rekrutacji:

1) do 18.01.2022 r.

2) do 22.02.2022 r.

3) do 22.03.2022 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora:
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

-Formularza: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

– Formularza: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w zakresie:

  1. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – rekrutacja zakończona
  2. Komunikacja interpersonalna – rekrutacja zakończona
  3. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – rekrutacja zakończona
  4. Komunikacja i umiejętność pracy w zespole

Liczba miejsc: 18
Termin rekrutacji: REKRUTACJA W TOKU
Godziny: od 9:00 do 14:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118 Renata Konopczak ( rekon@agh.edu.pl)
Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska (klyp@agh.edu.pl)

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu: