AUTODESK AUTOCAD (STOPIEŃ I, II I III)

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników kursu biegłej znajomości środowiska AutoCAD oraz umiejętności obsługi programu AutoCAD i wykorzystywania programu, jako podstawowego narzędzia do projektowania różnych obiektów (wyroby, półwyroby, narzędzia).  Powyższe szkolenie przyczyni się do wzrostu umiejętności kadry dydaktycznej WMN do zdobycia wiedzy oraz pozyskania kompetencji pełniejszego wykorzystania ww. narzędzi w dydaktyce.