AUTODESK INVENTOR (STOPIEŃ I I II)

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników kursu biegłej znajomości środowiska Autodesk Inventor oraz umiejętności obsługi i wykorzystywania programu, jako podstawowego narzędzia do projektowania różnych obiektów (wyroby, półwyroby, narzędzia).  Uczestnicy kursu będą mieć możliwość zapoznania się  z możliwościami ww. narzędzi na poziomie zaawansowanym, co przełoży się na wzbogacenie oferty dydaktycznej dla  na Wydziale Metali Nieżelaznych.