Badania NDT wizualne metali nieżelaznych

Celem szkolenia podobnie jak w punkcie 2 zapoznanie uczestników z metodyką badań wizualnych, które należą do grupy tzw. badań nieniszczących (NDT) i będzie obejmować I i II stopień (VT1  i VT2). Poznanie ww. techniki badawczej przez pracowników WMN przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć z zakresu szeroko rozumianego przetwórstwa metali nieżelaznych.