Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych metali nieżelaznych.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnień związanych z procesami spajania i łączenia metali ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości, testami i metodami badań połączeń, oceny wad połączeń, spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych, wady i niezgodności spawalnicze oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu, badania złącz spawanych i zgrzewanych.