Szkolenie z zamówień publicznych (zmiana terminu)

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na: Szkolenie z zamówień publicznych , liczba godzin: 16.

Termin szkolenia: 13-14 października  2022.
Miejsce: AGH-WMN, Budynek A2, III piętro, sala 320.

Termin rekrutacji: 6.09.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załącznik-nr-1-do-regulaminu-szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych-Dane-uczestnika.doc

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych.doc

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych-RODO.1.doc

Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 144.

Harmonogram szkolenia:

27.09.2022 – ANSYS Space Claim dla mechaników
28.09.2022 – 30.09.2022 – MES dla praktyków
12.10.2022 – Analizy termiczne i termo-mechaniczne
13.10.2022 – 14.10.2022 – Dynamika liniowa w ANSYS
2.11.2022 – Optymalizacja konstrukcji
3.11.2022 – 4.11.2022 – Wprowadzenie do analiz kompozytów
14.11.2022 – 15.11.2022 – Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych
30.11.2022 – 02.12.2022 – Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES
5.12.2022 – 6.12.2022 – Geometria na potrzeby analiz CFD oraz Siatki numeryczne na potrzeby analiz CFD
19.12.2022 – 20.12.2022 – Wprowadzenie do analizy przepływów CFD
21.12.2022 – Termika w CFD

Miejsce: AGH-WMN, Budynek A2, I piętro, sala 116C.

Termin rekrutacji: 20.09.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Szkolenie-z-Ansys-Mechanical-i-CFD

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolenie_Ansys-Mechanical-i-Ansys-CFD

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolenie_Ansys-Mechanical-i-Ansys-CFD

Szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nuczycieli akademickich WMN – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D.

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 48h.
Szkolenie odbędzie się w następujących terminach: 5-9 września 2022r.

Termin rekrutacji: do 29.08.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 14

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Dokumenty i formularze dot. szkolenia:

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” (styczeń-marzec)

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w zakresie:

1) Komunikacja interpersonalna (termin szkolenia: 22-23.01.2022r.)

2) Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy (termin szkolenia: 26-27.02.2022r.)

3) Komunikacja i umiejętność pracy w zespole (termin szkolenia: 26-27.03.2022r.)
Szkolenie stacjonarne – BUDYNEK A2 – sala 119, godz. 9:00


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Termin rekrutacji:

1) do 18.01.2022 r.

2) do 22.02.2022 r.

3) do 22.03.2022 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora:
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

-Formularza: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

– Formularza: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników administracyjnych WMN w zakresie: Programy biurowe dla administracji

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Liczba miejsc: 18

Termin rekrutacji: do 15.11.2021 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Daty szkoleń:

1 spotkanie: 16 listopada

2 spotkanie: 17 grudnia

3. spotkanie: 20 grudnia

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

-Formularze: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/