O projekcie

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5

Okres realizacji: 1 X 2019 – 30 IX 2023

PROJEKT OGÓLNOUCZELNIANY

Działania WMN – 1.01.2020 – 30.10.2023

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH W LATACH 2020-2023

  • DZIAŁANIE 2 – WIZYTY STUDYJNE W ZAGRANICZNYCH JEDNOSTKACH BRANŻY METALI NIEŻELAZNYCH
  • DZIAŁANIE 2 – SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA STUDENTÓW
  • DZIAŁANIE 3 – „NIEŻELAZNY STAŻ” W JEDNOSTKACH PRZEMYSŁOWYCH I NAUKOWYCH BRANŻY METALI NIEŻELAZNYCH
  • DZIAŁANIE 5 – SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
  • DZIAŁANIE 6 – SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ