SFTC DEFORM

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników kursu biegłej znajomości środowiska SFTC Deform oraz umiejętności obsługi
i wykorzystywania programu jako podstawowego narzędzia do tworzenia modeli i realizacji obliczeń numerycznych w szczególności procesów przeróbki plastycznej metali (symulacja odkształcenia sprężystych i plastycznych,  obliczenia deformacji, odkształceń i naprężeń podczas procesów przeróbki plastycznej, wartości temperatury w materiale i w narzędziu)