SOLIDWORKS

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników kursu biegłej znajomości środowiska Solidworks oraz umiejętności obsługi
i wykorzystywania programu jako podstawowego narzędzia do projektowania 3D różnych obiektów (wyroby, półwyroby, narzędzia).  Tematyka szkolenia obejmuje następujące obszary: zagadnienia części, rysunki, złożenia, SolidWorks Simulation: SolidWorks CAM, zaawansowane części, zaawansowane modelowanie złożeń,  arkusze blach,  konstrukcje spawane,  Egzamin CSWA).