ANSYS CFD

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników kursu biegłej znajomości środowiska modułu ANSYS CFD oraz umiejętności obsługi
i wykorzystywania programu jako podstawowego narzędzia do przeprowadzania obliczeń numerycznych w zakresie  symulacji zjawisk związanych z mechaniką płynów, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji procesów przeróbki plastycznej metali. Powyższy moduł jest zwykle stosowany w przemyśle lotniczym, w przemyśle związanym z produkcją  turbin, maszyn obrotowych, kotłów przemysłowych, instalacji energetycznych, HVAC itp.