Cykl szkoleń „Statystyka w jakości” dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na cykl szkoleń „Statystyka w jakości” dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 96h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 1. Statystyka w jakości – kurs podstawowy – 28 -29 listopada 2022
 2. SPC – karty kontrolne, analiza zdolności procesu – 8 -9 grudnia 2022
 3. DOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych – 12-13 stycznia 2023
 4. Wyznaczanie niepewności pomiaru  – 19 stycznia 2023
 5. Data mining – kurs podstawowy – 1-2 lutego 2023
 6. Data mining – metody predykcyjne cz. 1-3 lutego 2023
 7. Data mining – metody predykcyjne cz. 2-14 lutego 2023
 8. Analiza danych i sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0 – 15 lutego 2023

Termin rekrutacji: do 18.11.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 20

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu

Szkolenie z zamówień publicznych (zmiana terminu)

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na: Szkolenie z zamówień publicznych , liczba godzin: 16.

Termin szkolenia: 13-14 października  2022.
Miejsce: AGH-WMN, Budynek A2, III piętro, sala 320.

Termin rekrutacji: 6.09.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załącznik-nr-1-do-regulaminu-szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych-Dane-uczestnika.doc

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych.doc

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych-RODO.1.doc

Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 144.

Harmonogram szkolenia:

27.09.2022 – ANSYS Space Claim dla mechaników
28.09.2022 – 30.09.2022 – MES dla praktyków
12.10.2022 – Analizy termiczne i termo-mechaniczne
13.10.2022 – 14.10.2022 – Dynamika liniowa w ANSYS
2.11.2022 – Optymalizacja konstrukcji
3.11.2022 – 4.11.2022 – Wprowadzenie do analiz kompozytów
14.11.2022 – 15.11.2022 – Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych
30.11.2022 – 02.12.2022 – Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES
5.12.2022 – 6.12.2022 – Geometria na potrzeby analiz CFD oraz Siatki numeryczne na potrzeby analiz CFD
19.12.2022 – 20.12.2022 – Wprowadzenie do analizy przepływów CFD
21.12.2022 – Termika w CFD

Miejsce: AGH-WMN, Budynek A2, I piętro, sala 116C.

Termin rekrutacji: 20.09.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Szkolenie-z-Ansys-Mechanical-i-CFD

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolenie_Ansys-Mechanical-i-Ansys-CFD

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolenie_Ansys-Mechanical-i-Ansys-CFD

Szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nuczycieli akademickich WMN – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D.

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 48h.
Szkolenie odbędzie się w następujących terminach: 5-9 września 2022r.

Termin rekrutacji: do 29.08.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 14

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Dokumenty i formularze dot. szkolenia:

Szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nauczycieli akademickich WMN – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nauczycieli akademickich WMN – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D.

Liczba godzin: 48

Termin szkoleń: 14-21 lipca 2022 r.

Termin rekrutacji: do 11 lipca 2022 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)

Liczba miejsc: 14

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 80h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

1. Optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych i organizacyjnych w  przedsiębiorstwie – 20h dydaktycznych  – 04-05.07.2022
2. Metody ograniczenia zmienności procesów i niepewności pomiarów -20h dydaktycznych – 27-28.06.2022
3. Praktyczne rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie – 20h dydaktycznych – 13-14.06.2022
4. Systemy w inżynierii jakości 20 h – 20h dydaktycznych – 06-07.06.2022

Termin rekrutacji: do 31.05.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 6

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załączniki:

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-naukowych-Dane-uczestnika_ZP

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-Formularz-zad.5_ZP

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-naukowych-RODO.1_ZP


Trwa rekrutacja na „Szkolenie certyfikowane w zakresie SolidWorks” dla studentów wszystkich wydziałów AGH.

Termin rekrutacji 10.05-30.06.2022

Przewidywany termin szkolenia dla pierwszej grupy – koniec maja 2022

Liczba miejsc: 40

Miejsce składania dokumentów: WMN Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak i E Kurkwska-Mróz)

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla studentów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

Szczegóły i wzory dokumentów dostępne pod linkiem:

https://www.power2.agh.edu.pl/realizowane-dzialania/wydzial-metali-niezelaznych/info/article/solidworks-certyfikowane-szkolenie-dla-studentow-wszystkich-wydzialow-agh/

Certyfikowane szkolenie AutoCAD 2020 dla studentów AGH WMN – w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych informuje, że w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 2)

Szkolenie wraz z egzaminem AutoCAD 2020 dla studentów AGH WMN odbędzie się w terminie:
Część 1: 5/6/9 maja 2022 (24h)
Część 2: 12/13/16 maja 2022 (24h)
Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C

Z uwagi na zapisy umowy w szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy studenci II stopnia oraz studenci I stopnia będący obecnie na 6 semestrze.

Rekrutacja na szkolenie  rozpocznie się 20 kwietnia 2022. Bliższych informacji udziela B.Smyrak (smyrak@agh.edu.pl)

SZKOLENIE SOLIDWORKS DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie SOLIDWORKS dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 80h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
Część 1: 20/21/22 kwietnia (24 h)
Część 2: 18/19/20 maja (24h)
Część 3: 28/29/30 czerwca, 1lipca 2022 (32h)
Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C

Termin rekrutacji: do 13.04.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 16

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Formularze dostępne na stronie www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze

Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych WMN w zakresie:

Tytuł Szkolenia: Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH

liczba godzin: 32h.

Liczba miejsc: 11-15
Termin rekrutacji: do 14.02.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Daty szkoleń: 22-25 luty 2022R.


Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu -Formularzy: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

 • Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Dane uczestnika
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Formularz Rekrutacji
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych- RODO