Kontakt

Koordynator projektu:
dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. nadzw.
e-mail: smyrak@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 26 95
siedziba: A-2, I p., pok. 102

Specjalista ds. rekrutacji i adminstacyjnych :
Renata Konopczak
e-mail: rekon@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 26 79
siedziba: A-2, I p., pok. 118

Specjalista ds. rekrutacji, ewaluacji i jakości :
mgr Ewa Kurkowska-Mróz
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 26 90
siedziba: A-2, I p., pok. 118

Specjalista ds. Finansów:
mgr Małgorzata Pata
e-mail: mpata@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 26 66
siedziba: A-2, I p., pok. 104

Specjalista ds. Promocji:
Kamil Pycia
e-mail: kpycia@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 50 42
Siedziba: A-2, I p., pok. 106A

Koordynator merytoryczny ds. szkoleń dla studentów:
dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka
e-mail: kkolczyk@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 26 68
Siedziba: A-2, II p., pok. 219

Koordynator merytoryczny ds. staży studenckich:
dr hab inż. Monika Walkowicz
e-mail: monika.walkowicz@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 26 53
Siedziba: A-2, niski parter, pok. 06

Koordynator merytoryczny ds. szkoleń dla studentów w zakresie kompetencji miękkich:
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
e-mail: klyp@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 45 98
Siedziba: A-2, III p., pok. HA 3.2

Koordynator merytoryczny ds. szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej:
dr inż. Kinga Korzeń
e-mail: kkorzen@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 26 53
Siedziba: A-2, niski parter, pok. 06