NIEŻELAZNY STAŻ

W ramach działania zrealizowano płatne staże dla studentów w jednostkach przemysłowych z branży metali nieżelaznych. W roku akademickim 2020/2021 zrealizowano pierwszą edycję praktyk, w ramach której wsparciem objęto 91 studentów. Szczegóły pod linkiem.