ANSYS MECHANICAL

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników kursu biegłej znajomości środowiska ANSYS oraz umiejętności obsługi
i wykorzystywania programu jako podstawowego narzędzia do obliczeń numerycznych stanu mechanicznego i termicznego modeli konstrukcji i różnych obiektów pracujących w różnych warunkach. Tematyka szkolenia, które będzie trwać 3 dni, będzie obejmować: między innymi zagadnienia liniowe i nieliniowe i kontakt w MES, analizy termiczne i termo-mechaniczne, wprowadzanie do analiz kompozytów, dynamika liniowa w ANSYS, wprowadzenie do analiz zmęczeniowych, optymalizacja konstrukcji.