Badania NDT ultradźwiękowe metali nieżelaznych

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z metodyka badań ultradźwiękowych, które należą do grupy tzw. badań nieniszczących (NDT) i będzie obejmować I i II stopień (UT1  i UT2). Z uwagi na fakt, że badania ultradźwiękowe są wszechstronną metodą badań nieniszczących z wykorzystaniem fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości w celu wykrycia nieciągłości wewnętrznych w szerokiej gamie materiałów jest ona wykorzystywana do badań jakości półwyrobów i wyrobów wytwarzanych procesach odlewania i przeróbki plastycznej oraz wyrobach spawanych.  Poznanie ww. techniki badawczej przez pracowników WMN przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć z zakresu szeroko rozumianego przetwórstwa metali nieżelaznych.