Komercjalizacja badań (szkolenie 2 dniowe)

Celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komercjalizacji badań naukowych w kontekście współpracy jednostek naukowych z przemysłem. W ramach szkolenia będą omawiane zagadnienia związane z pojęciem innowacyjności, komercjalizacji wiedzy, ochrony własności intelektualnej. Ponadto uczestnicy powinni poznać metody i narzędzia umożliwiające analizę potencjału technologii, wyceny technologii, patentu czy know-how oraz podstaw prawnych związanych  z przygotowaniem ofert technologicznych i umów prawnych służących ochronie interesów stron transferu innowacji.