Spawalnictwo metali.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką spawania metali, które są zwykle wykorzystywane do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych oraz do spawania aluminium, magnezu, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów. Z uwagi na fakt, że spawanie jest jedna z najczęściej wykorzystywanych technik łączenia metali, pozyskana wiedza i umiejętności pracowników objętych wsparciem, zostaną wykorzystywane do zajęć dydaktycznych realizowanych na wydziale.