SZKOLENIE Z OBSŁUGI MODUŁÓW SYSTEMÓW GOM.

Celem szkolenia będzie zapoznanie się uczestników z nowoczesnym, bezkontaktowym systemem pomiarowym stosowanym aktualnie
w branży motoryzacyjnej, lotniczej i maszynowej, który oparty jest na   korelacji obrazów (DIC). Szkolenie będzie się składać z trzech modułów. Tematyka szkolenia obejmować będzie między innymi: zagadnienia związane z obsługą i wykorzystanie bazy wiedzy GOM, obsługą kamer, obiektywów, wybór ustawień w zależności od potrzeby pomiarowe, zmiana pola pomiarowego, wprowadzenie
do interfejsu programu, przygotowanie próbek do badań, kalibracja systemu pomiarowego, interpolacja danych, metody analizy wyników.  Powyższe szkolenie umożliwi z jednej strony uzupełnienie dotychczasowej oferty dydaktycznej o nowe zagadnienia z zakresu nowoczesnych, bezkontaktowych systemów.