Szkolenie z zakresu wykorzystania programów biurowych w zakresie obsługi studentów oraz działalności B+R ( szkolenie 3 dniowe) na AGH

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności biegłej obsługi pakietu biurowego MS Office oraz zwiększenie efektywności pracy.
W szczególności tematyka kursu obejmować będzie w zakresie programu MSWord: tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów, zwiększenie wizualnej atrakcyjności i czytelności tworzonych dokumentów, dodawanie grafiki i wykresów o profesjonalnym wyglądzie, tworzenie i posługiwanie się metodyką styli, która umożliwia szybką zmianę wyglądu tekstu, tabel i grafiki w całym dokumencie, stosownie do preferowanego standardu bądź też schematu kolorów, tworzenia korespondencji seryjnej. W zakresie MS Excell: tworzenie operacji na komórkach, stosowanie formuł i funkcji, narzędzia do gromadzenia, prezentowania i analizy danych.