Zarządzanie finansami/projektami – studia podyplomowe – 2 semestry

Tematyka dotyczy problematyki zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi ukierunkowanymi na wdrożenie. Uczestnicy powinni nabyć umiejętności metodycznego i efektywnego zarządzania projektem badawczymi, a w szczególności: metody i narzędzia w zarządzaniu projektami, poznanie i wykorzystanie narzędzi analitycznych przy realizacji projektów, które mają na celu zapewnienie efektywności uzyskanych rezultatów, aspekty prawne i księgowe w realizacji projektów B+R finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych.