Szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych WMN w zakresie:

Tytuł Szkolenia: Szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH.

liczba godzin: 72h.

Liczba miejsc: 7

Termin składania dokumentów: 08.02.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118
Daty szkoleń:
Cz. 1. 15-17 lutego 2022 r.
Cz. 2. 5-7 lipca 2022 r.
Cz. 3. 12-14 lipca 2022 r.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.-Formularzy: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

  • Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Dane uczestnika
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Formularz Rekrutacji
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych- RODO

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” (styczeń-marzec)

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w zakresie:

1) Komunikacja interpersonalna (termin szkolenia: 22-23.01.2022r.)

2) Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy (termin szkolenia: 26-27.02.2022r.)

3) Komunikacja i umiejętność pracy w zespole (termin szkolenia: 26-27.03.2022r.)
Szkolenie stacjonarne – BUDYNEK A2 – sala 119, godz. 9:00


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Termin rekrutacji:

1) do 18.01.2022 r.

2) do 22.02.2022 r.

3) do 22.03.2022 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora:
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

-Formularza: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

– Formularza: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w zakresie:

  1. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – rekrutacja zakończona
  2. Komunikacja interpersonalna – rekrutacja zakończona
  3. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – rekrutacja zakończona
  4. Komunikacja i umiejętność pracy w zespole

Liczba miejsc: 18
Termin rekrutacji: REKRUTACJA W TOKU
Godziny: od 9:00 do 14:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118 Renata Konopczak ( rekon@agh.edu.pl)
Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska (klyp@agh.edu.pl)

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników administracyjnych WMN w zakresie: Programy biurowe dla administracji

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Liczba miejsc: 18

Termin rekrutacji: do 15.11.2021 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Daty szkoleń:

1 spotkanie: 16 listopada

2 spotkanie: 17 grudnia

3. spotkanie: 20 grudnia

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

-Formularze: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/