Szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych WMN w zakresie:

Tytuł Szkolenia: Szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP, dla kadry dydaktycznej AGH.

liczba godzin: 72h.

Liczba miejsc: 7

Termin składania dokumentów: 08.02.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118
Daty szkoleń:
Cz. 1. 15-17 lutego 2022 r.
Cz. 2. 5-7 lipca 2022 r.
Cz. 3. 12-14 lipca 2022 r.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.-Formularzy: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

  • Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Dane uczestnika
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Formularz Rekrutacji
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych- RODO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *