Trwa rekrutacja na „Szkolenie certyfikowane w zakresie SolidWorks” dla studentów wszystkich wydziałów AGH.

Termin rekrutacji 10.05-30.06.2022

Przewidywany termin szkolenia dla pierwszej grupy – koniec maja 2022

Liczba miejsc: 40

Miejsce składania dokumentów: WMN Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak i E Kurkwska-Mróz)

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla studentów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

Szczegóły i wzory dokumentów dostępne pod linkiem:

https://www.power2.agh.edu.pl/realizowane-dzialania/wydzial-metali-niezelaznych/info/article/solidworks-certyfikowane-szkolenie-dla-studentow-wszystkich-wydzialow-agh/