Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 80h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

1. Optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych i organizacyjnych w  przedsiębiorstwie – 20h dydaktycznych  – 04-05.07.2022
2. Metody ograniczenia zmienności procesów i niepewności pomiarów -20h dydaktycznych – 27-28.06.2022
3. Praktyczne rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie – 20h dydaktycznych – 13-14.06.2022
4. Systemy w inżynierii jakości 20 h – 20h dydaktycznych – 06-07.06.2022

Termin rekrutacji: do 31.05.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 6

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załączniki:

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-naukowych-Dane-uczestnika_ZP

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-Formularz-zad.5_ZP

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-naukowych-RODO.1_ZP