Cykl szkoleń „Statystyka w jakości” dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na cykl szkoleń „Statystyka w jakości” dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 96h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  1. Statystyka w jakości – kurs podstawowy – 28 -29 listopada 2022
  2. SPC – karty kontrolne, analiza zdolności procesu – 8 -9 grudnia 2022
  3. DOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych – 12-13 stycznia 2023
  4. Wyznaczanie niepewności pomiaru  – 19 stycznia 2023
  5. Data mining – kurs podstawowy – 1-2 lutego 2023
  6. Data mining – metody predykcyjne cz. 1-3 lutego 2023
  7. Data mining – metody predykcyjne cz. 2-14 lutego 2023
  8. Analiza danych i sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0 – 15 lutego 2023

Termin rekrutacji: do 18.11.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 20

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu