Szkolenie z zamówień publicznych (zmiana terminu)

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na: Szkolenie z zamówień publicznych , liczba godzin: 16.

Termin szkolenia: 13-14 października  2022.
Miejsce: AGH-WMN, Budynek A2, III piętro, sala 320.

Termin rekrutacji: 6.09.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załącznik-nr-1-do-regulaminu-szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych-Dane-uczestnika.doc

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych.doc

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolen-dla-pracownikow-administracyjnych-RODO.1.doc