Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 144.

Harmonogram szkolenia:

27.09.2022 – ANSYS Space Claim dla mechaników
28.09.2022 – 30.09.2022 – MES dla praktyków
12.10.2022 – Analizy termiczne i termo-mechaniczne
13.10.2022 – 14.10.2022 – Dynamika liniowa w ANSYS
2.11.2022 – Optymalizacja konstrukcji
3.11.2022 – 4.11.2022 – Wprowadzenie do analiz kompozytów
14.11.2022 – 15.11.2022 – Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych
30.11.2022 – 02.12.2022 – Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES
5.12.2022 – 6.12.2022 – Geometria na potrzeby analiz CFD oraz Siatki numeryczne na potrzeby analiz CFD
19.12.2022 – 20.12.2022 – Wprowadzenie do analizy przepływów CFD
21.12.2022 – Termika w CFD

Miejsce: AGH-WMN, Budynek A2, I piętro, sala 116C.

Termin rekrutacji: 20.09.2022
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Szkolenie-z-Ansys-Mechanical-i-CFD

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Szkolenie_Ansys-Mechanical-i-Ansys-CFD

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Szkolenie_Ansys-Mechanical-i-Ansys-CFD